Dostupni linkovi

Vijeće ministara BIH utvrdilo mjere povodom problema sa aflatoksinom


Vijeće ministara BiH usvojio je danas informaciju Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH o utvrđivanju aflatoksina u mlijeku i utvrdio set mjera za zaštitu zdravlja građana.

Kancelarija za veterinarstvo BiH zadužena je da nastavi sa provođenjem potrebnih mjera na graničnim prelazima prilikom uvoza životinja i proizvoda životinjskog porijekla, s ciljem zaštite zdravlja ljudi i životinja, saopšteno je iz Vijeća ministara.

Nadležnim inspekcijskim organima Republike Srpske i Federacije BiH preporučeno je da redovno kontrolišu sve subjekte u poslovanju s mlijekom i mliječnim proizvodima i o svim rezultatima redovno informišu Kancelariju za veterinarstvo BiH.

Kancelarija za veterinarstvo BiH zadužena je da na svojoj web-stranici redovno obavještava javnost o proizvodima kod kojih je utvrđen nivo aflatoksina veći od dopuštenog, sa svim potrebnim podacima.

Agencija za bezbjednost hrane BiH zadužena je da u skladu sa Zakonom o hrani, korištenjem dostupnih naučnih izvora u BiH, kao i ličnih kapaciteta, pripremi u roku od 30 dana naučno mišljenje o sadržaju aflatoksina M1 u proizvodima od mlijeka i preporuči zakonodavstvu u BiH prijedlog maksimalno dozvoljene količine aflatoksina M1 za proizvode od mlijeka za koje nije utvrđen.

Zadužena je Agencija za bezbjednost hrane da u roku od 30 dana predloži Vijeću ministara BiH uslove za uvoz kukuruza za ishranu ljudi.Ova Agencija zadužena je i da predloži na razmatranje i usvajanje uslove uvoza za hranu neživotinjskog porijekla koja može sadržavati aflatoksine u skladu sa Uredbom Evropske komisije.
XS
SM
MD
LG