Dostupni linkovi

Brisel trazi od članica EU da povećaju konkurentnostEvropska komisija zatražila je od 27 zemalja članica EU da ulože dodatne napore da povećaju konkurentnost svojih privreda, posebno ističući teškoće Španije, navodi se u predlozima Komisije objavljenim danas.

Komisija je za svaku zemlju ponaosob kao i za ukupnu evro zonu izdala dokument od oko 40 strana sa konkretnim predlozima.

Cilj je da se "poboljša finansijska stabilnost, održi rast i otvaraju radna mesta u EU".

Komisija je konstatovala da "zemlje članice ukupno deluju da poboljšaju održivost svojih javnih finansija", ali je navela i brojne propuste.

Španiji su upućene oštre kritike. Komisija je, kako se navodi, konstatovala da se "srednjoročno" Španija suočava sa ozbiljnim teškoćama da povrati poverenje tržišta, osigura održivost javnih finansija, smanji unutrašnje i spoljne slabosti i održi rast i radna mesta, i poziva Španiju da "znatno ubrza tempo reformi".

Ni Francuska nije pošteđena, posebno zbog visokog budžetskog deficita i pada konkurentnosti.

Za Italiju je rečeno da treba da učini više u borbi protiv utaje poreza i rada na crno.

Komisija je, sa pozitivne strane, predložila državama članicama, koje o tome daju poslednju reč, da se odmrzne zamrznuta pomoć od 500 miliona evra za Mađarsku, pošto je ocenjeno da je Budimpešta preduzela mere za stabilizaciju budžeta.

Takođe je predloženo da Nemačka i Bugarska budu izuzete iz procedura za sprečavanje prekomernog deficita, pošto se očekuje da će njihov budžetski deficit ostati trajno ispod granice od tri odsto BDP-a, koji je odredila Komisija prema svom Paktu stabilnosti.

Na opštem planu Komisija je ukazala na "težak problem" nezaposlenosti u EU, posebno među mladima i ocenila da treba učiniti velike napore ka poboljšanju konkurentnosti, uz poseban naglasak na sektor usluga, energije, i digitalne tehnologije.
XS
SM
MD
LG