Dostupni linkovi

Cvetković: Zajednički odgovor regiona za katastrofePredsednik Vlade Srbije Mirko Cvetković izjavio je danas da je za prirodne katastrofe potreban zajednički odgovor zemalja regiona u cilju efikasnog sprečavanja posledica katastrofa.

"Srbija se u okviru svojih mogućnosti bori sa uticajima elementarnih nepogoda i tehničko-tehnoloških akcidenata, ali postoji snažna volja za daljim unapređenjem kapaciteta države za bolju pripremu i efikasniji odgovor u katastrofama", rekao je Cvetković na otvaranju ministarske konferencije o usaglašavanju regionalnih aktivnosti u oblasti prevencije elementarnih nepogoda i katastrofa.

Cvetković je istakao da bi u narednim godinama regionalna saradnja trebalo da obezbedi odgovarajući okvir za rešavaje preostalih izazova.

Konferencija se održava u okviru predsedavanja Srbije procesom saradnje u Jugoistočnoj Evropi i Jadransko-jonskom inicijativom.
XS
SM
MD
LG