Dostupni linkovi

Crna Gora: Usvojene izmjene krivičnog zakonikaSkupština Crne Gore usvojila je danas Zakonik o krivičnom postupku čija je glavna novina da će Državno tužilaštvo ubuduće, umjesto suda, voditi istragu.Ministar pravde Miraš Radovic kazao je, u završnoj rijeci, da ce rješenja predvidena novim Zakonikom znacajno ubrzati istragu, što ce voditi efikasnosti krivicnog postupka.Osnovni cilj Zakonika je stvaranje normativne osnove za efikasniji krivicni postupak i obezbjedenje potpune zaštita ljudskih prava, koja su garantovana Ustavom i medunarodnim dokumentima.

Novina u Zakoniku je i sporazum o priznanju krivice, koji ce biti primjenjiv za krivična djela za koja se može izreći kazna zatvora do deset godina, koja su ukupnom broju krivičnih djela zastupljena sa preko 95 odsto.Zakonikom je predvideno i uvođenje instituta mjera tajnog nadzora, u cilju efikasnije borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije.Ovaj zakonski akt stupiće na snagu godinu nakon usvajanja, jer je prethodno neophodno stvoriti uslove za njegovu primjenu.
XS
SM
MD
LG