Utorak, 01. decembar/prosinac 2015, 04:53 CET

Kontakti

Direktor
Gordana Knežević
Tel: + (420) 221 123 075

Šef programa za Makedoniju
Zoran Kuka
Tel: + (420) 221 123 303

Šef programa za Kosovo
Arbana Vidishiqi 
Tel: + 381 (38) 243-433
Tel/Fax: 243-434

Šefovi dopisništva

BEOGRAD

Šef dopisništva
Miloš Teodorović
Tel: + 381 (11) 3373 326, 3373 266, 3373 267, 3373 866, 3373 867
Fax: 3037 591

SARAJEVO

Šef dopisništva
Milenko Voćkić
Tel: + 387 (33) 295-430, 295-431, 295-432
Fax: 295-436

PODGORICA

Šef dopisništva
Slavica Brajović
Tel: +382 (20) 667 100,
Tel/Fax: +382 (20) 667 101

PRIŠTINA

Šef dopisništva i glavni urednik programa za Kosovo
Arbana Vidishiqi 
Tel: +381 (38) 243-433,
Tel/Fax: 243-434

SKOPJE

Šef dopisništva
Blagojče Kuzmanovski
Tel: +389 (23) 125-929, 109-729, 109-621, 125-928,124-576;
Fax: 124-577

 
PRAG

Urednici

Dragan Štavljanin
Tel: + (420) 221 123 623

Mirjana Rakela
Tel: +420 221 123 056

Sabina Čabaravdić
Tel: +420 221 123 047

Biljana Jovićević
Tel: +420 221 123 045

Producent za multimediju
Nedim Dervišbegović
Tel: +420 221 123 051
 
Urednik za nove medije
Slobodan Kostić
Tel: +420 221 123 053

Produkcija
Svjetlana Petrović
tel: +420 2 2112 3062

Mahir Elshani
Tel: +420 2 2112 3090

Sekretar redakcije u Pragu
Radka Klein
Tel: + 420 2 2112 3060

Kontaktirajte nas

Molimo upišite kod sa fotografije.