Srijeda, 05. avgust/kolovoz 2015, 08:27 CET

Glavna adresa za Srbiju je Brisel

Ivan Vujačić

26.09.2010
Mi, kao država i kao narod, treba da shvatimo da smo mali i da težimo ka učlanjenju u Evropsku uniju. Prioritet treba da nam bude saradnja sa susedima i trebali bi prvenstveno da tražimo uporište tamo gde smo locirani, kaže Ivan Vujačić, doskorašnji ambasador u SAD Dalje/More