Utorak, 03. maj/svibanj 2016, 01:16 CET

    Glavna adresa za Srbiju je Brisel

    Ivan Vujačić

    26.09.2010
    Mi, kao država i kao narod, treba da shvatimo da smo mali i da težimo ka učlanjenju u Evropsku uniju. Prioritet treba da nam bude saradnja sa susedima i trebali bi prvenstveno da tražimo uporište tamo gde smo locirani, kaže Ivan Vujačić, doskorašnji ambasador u SAD Dalje/More