Srijeda, 22. oktobar/listopad 2014, 15:50 CET

Azilanti u hotelu u Obrenovcu

18.12.2013
Povodom Međunarodnog dana migranata, obišli smo tražioce azila koji su privremeno smešteni u hotelu u Obrenovcu, a koji su krenuli iz svojih ili ratom ili siromaštvom zahvaćenih zemalja da bi sačuvali život ili obezbedili sebi i svojim porodicama bolju budućnost. 18. decembar 2013. Dalje/More