Četvrtak, 24. april/travanj 2014, 06:30 CET

Azilanti u hotelu u Obrenovcu

Veličina slova - +
18.12.2013
Povodom Međunarodnog dana migranata, obišli smo tražioce azila koji su privremeno smešteni u hotelu u Obrenovcu, a koji su krenuli iz svojih ili ratom ili siromaštvom zahvaćenih zemalja da bi sačuvali život ili obezbedili sebi i svojim porodicama bolju budućnost. 18. decembar 2013. Dalje